Dywergencja – klasy dywergencji

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Dywergencja – klasy dywergencji

Dywergencja klasy „A” jest jednym z najsilniejszych sygnałów w analizie technicznej.

 

Dywergencja niedźwiedzia klasy A

Rys. Dywergencja „niedźwiedzia” klasy „A”.

Dywergencja „niedźwiedzia” klasy „A” występuje wówczas, gdy ceny osiągają nowe szczyty, natomiast wskaźnik osiąga szczyt niższy. Jest to najsilniejszy sygnał sprzedaży.

Dywergencja byka klasy A

Rys. Dywergencja „byka” klasy „A”

Dywergencja „byka” (hossy)występuje wówczas, gdy ceny osiągają nowe dołki, natomiast wskaźnik osiąga dołek na wyższym poziomie. Jest to najsilniejszy sygnał kupna.

Dywergencja klasy „B” daje drugi pod względem ważności sygnał.

 

Dywergencja niedźwiedzia klasy B

 

 

Rys. Dywergencja „niedźwiedzia” klasy „B”

W dywergencji „niedźwiedzia” klasy „B” ceny kreślą podwójny szczyt, natomiast wskaźnik osiąga szczyt niższy. Jest to drugi pod względem ważności sygnał sprzedaży.

Dywergencja byka klasy B

Rys. Dywergencja „byka” klasy „B”

Dywergencja „byka” klasy „B” występuje wówczas, gdy ceny kreślą podwójne dołki, natomiast wskaźnik osiąga dołek na wyższym poziomie. Jest to drugi pod względem ważności sygnał kupna. Jak trzeba być ostrożnym, w podejmowaniu decyzji i zabezpieczać swoją pozycję „stop losem”, niech świadczy powyższy rysunek. W tym przykładzie doszło do potrójnej dywergencji klasy „B”.

Dywergencja klasy „C” jest sygnałem najsłabszym.

Dywergencja niedźwiedzia klasy C

Rys. Dywergencja „niedźwiedzia” klasy „C”

Dywergencja „niedźwiedzia” (bessy) występuje wówczas, gdy ceny osiągają nowe szczyty, natomiast wskaźnik kreśli podwójny szczyt.

Dywergencja byka klasy C

Rys. Dywergencja „byka” klasy „C”.

Dywergencja „byka” klasy „C”występuje wówczas, gdy ceny osiągają nowe dołki, natomiast wskaźnik kreśli podwójny dołek. Przy podejmowaniu decyzji kupna należy być bardzo ostrożnym i zabezpieczyć swoje pozycje „stop losem”. Niech dla mało ostrożnych inwestorów ostrzeżeniem będzie następujący przykład.

Dywergencja niedźwiedzia klasy C.1JPG

Rys. Pomimo dywergencji „byka” klasy „C” nastąpiły kolejne spadki.

Potrójna dywergencja „byka” lub „niedźwiedzia”.

dywergencja potrójna

Rys. Potrójna dywergencje „byka” klasy „A”.

 

Potrójne dywergencje „byka” i „niedźwiedzia” są niezwykle rzadkim zjawiskiem, ale dają najsilniejsze sygnały. Składają się z trzech szczytów cenowych i trzech dołkach na oscylatorze lub trzech dołków cenowych i trzech szczytach na oscylatorze. Aby mogła wystąpić potrójna dywergencje „byka” lub „niedźwiedzia”, musi zostać anulowana dywergencja zwykła.

Potrójne dywergencja powinna być poważnym ostrzeżeniem dla inwestorów. Nawet najsilniejsze sygnały mogą okazać się fałszywe. Dlatego składając zlecenie pamiętajmy o zabezpieczeniu „stop los”, które pozwoli nam uniknąć dużych strat.