Wykupienie i wyprzedanie

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Wykupienie i wyprzedanie

Podstawą podjęcia decyzji inwestycyjnej jest trend. Dopóki ceny nie przebiją linii trendu zawsze kupujemy w trendzie wzrostowym i sprzedajemy w trendzie spadkowym. Wskaźniki kierunkowe i oscylatory mają nam pomóc w podjęciu decyzji. Oscylatory mają tendencje do przechodzenia z jednej skrajności w drugą, od wykupienia do wyprzedania.

wyprzedanie

Rys. Wykres tygodniowy. Przechodzenie oscylatora RSI z jednej skrajności w drugą, od wykupienia do wyprzedania wraz ze zmianą wartości cen.

Oscylator jest wykupiony tz. zbyt wysoki w stosunku do szczytów z przeszłości, a więc gotowy do zwrotu. Oscylator jest wyprzedany tz. zbyt niski w stosunku do dołków z przeszłości, a więc także gotowy do zwrotu. Poziomy wykupienia i wyprzedania są wyznaczone liniami. Powinny one wydzielić obszary (górny i dolny), w których oscylator przebywa około 5 % swojego czasu. 

wykupienie


Rys. Wykres tygodniowy. Oscylator RSI w stanie wykupienia w silnym trendzie wzrostowym.

W silnym trendzie wzrostowym  oscylator może przebywać na poziomie wykupienia  przez długi okres. Dopóki nie przebije linii wykupienia od góry nie powinniśmy podejmować żadnych decyzji.

wyprzedanie 3


Rys. Wykres tygodniowy. Oscylator RSI w stanie wyprzedania w silnym trendzie spadkowym. 

W silnym trendzie spadkowym  oscylator może przebywać na poziomie wyprzedania  przez długi okres. Dopóki nie przebije linii wyprzedania od dołu nie powinniśmy podejmować żadnych decyzji.

Fałszywe sygnały sprzedaży

Rys. Wykres dzienny.Oscylator stochastyczny w silnym trendzie wzrostowym.

W silnym trendzie wzrostowym oscylator stochastyczny generuje całą serię fałszywych sygnałów sprzedaży (oznaczonych literką S). Jak wcześniej zaznaczyłem, dopóki ceny nie przebiją linii trendu nie powinniśmy podejmować decyzji sprzedaży”krótkiej”.  Gdy ceny w korekcie znajdą się w pobliżu linii trendu, a wykres oscylatora po pobycie w strefie wyprzedania  zawraca, mamy doskonałą okazję do kupna.

Fałszywe sygnały kupna

Rys. Wykres dzienny. Oscylator stochastyczny w silnym trendzie spadkowym.

Oscylator stochastyczny w silnym trendzie spadkowym. generuje całą serię fałszywych sygnałów kupna.  Gdy ceny w korekcie znajdą się w pobliżu linii trendu, a wykres oscylatora po pobycie w strefie wyprzedania  zawraca, mamy doskonałą okazję do sprzedaży „krótkiej” (oznaczonej literką S). Analizę wykresów powinniśmy przeprowadzać kompleksowo z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi. Na wykresie po silnych spadkach wygenerowany został sygnał kupna (oznakowany literą K) w wyniku dywergencji klasy „A” pomiędzy ceną a MACD oraz przez oscylator stochastyczny. Jest to jeden z nielicznych przypadków, dający możliwość kupna zanim ceny przebiją linię trendu. W tej sytuacji „stop los” stawiamy poniżej dołka.

Natomiast w trendach horyzontalnych dają sygnały o wysokim stopniu prawdopodobieństwa .

oscylaor STS w trendzie horyzontalnym

Rys. Oscylator stochastyczny w trendzie horyzontalnym. Sygnały kupna i sprzedaży o wysokim stopniu prawdopodobieństwa.

Zawieranie transakcji w formacji horyzontalnej wymaga od inwestora podejmowania szybkich decyzji i odporności psychicznej oraz zależy od szerokości formacji. Musimy skalkulować czy koszty nie przekroczą zysków. Dla mniej doświadczonych inwestorów często lepiej jest zabezpieczyć swoje pozycje „stop losem” i przeczekać okres formacji lub zamknąć pozycje i zająć je ponownie po wybiciu z trendu horyzontalnego.

Ważną wskazówką dla inwestora przy zawieraniu transakcji na podstawie stanów wykupienia (wyprzedania) jest analiza oscylatora w węższej ramie czasowej (odwrotnie niż przy wskaźnikach śledzących trend) niż ta , w której zamierza przeprowadzać transakcje. Węższe okienko czasowe pozwoli wyłapać krótkoterminowy zwrot na rynku.