Załamanie

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Załamanie

Oscylatory mają tendencje do przechodzenia z jednej skrajności w drugą, od wykupienia do wyprzedania i odwrotnie.

załamanie. 1

Rys. Załamanie w trendzie wzrostowym.

Jeżeli w trendzie wzrostowym po korekcie ceny osiągają nowy szczyt (oznakowany literą S), a oscylator  nie przebije swojej linii wykupienia od dołu lub drugi szczyt wskaźnika  leży poniżej pierwszego szczytu, otrzymujemy sygnał  zmiany kierunku linii trendu. Świadczy to o słabości „byków”, i daje sygnał sprzedaży. 

załamanie.

Rys. Załamanie trendzie spadkowym.

 Jeżeli w trendzie spadkowym po korekcie, ceny osiągają nowy dołek  (oznakowany literą D), a oscylator nie przebije swojej linii wyprzedania od góry lub drugi dołek wskaźnika leży powyżej pierwszego dołka, mamy do czynienia z sygnałem załamaniem. Świadczy to o słabości „niedźwiedzi”, i daje sygnał kupna.